పట్టదార్ పాస్ బుక్స్

ధరణి తెలంగాణ – పట్టదార్ పాస్ బుక్స్

ధరణి తెలంగాణ ల్యాండ్ రికార్డ్స్ గురించి 2018 మార్చిలో తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వ్యవసాయ రైతులకు ఉచిత పాస్ బుక్స్ పంపిణీ కార్యక్రమాన్ని కలిగి ఉంది, ఈ బ్యాంకు కొత్త పట్టదార్ పాస్ బుక్లలో రైతు భూముల రికార్డుల సమాచారం ఉంది. తెలంగాణా ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన సమర్థవంతమైన మరియు పారదర్శకంగా ఉన్న "భూమి మరియు సంస్కరణల ఆధారిత నమోదు విధానం". ఈ ధరణి ఆన్లైన్ పోర్టల్ ప్రక్రియ ఆన్ లైన్ లో "కోర్ బ్యాంకింగ్ సిస్టం" ద్వారా నిర్వహించబడుతుంది, దీనిని "తెలంగాణ పహాణి" & టిఎస్ ఆన్లైన్… Read More