ఆంధ్రప్రదేశ్ హౌసింగ్ కార్పొరేషన్
Posted in Andhra Pradesh State Govt. schemes

ఆంధ్రప్రదేశ్ హౌసింగ్ కార్పొరేషన్ – ఎన్టీఆర్ హౌసింగ్ పథకం

ఆంధ్రప్రదేశ్ హౌసింగ్ బోర్డు 2017-18 ఆర్థిక సంవత్సరానికి మంజూరైన రెండు లక్షల లక్ష్యాలను లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నందుకు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో 1,86, 995 గృహాల నిర్మాణానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం పరిపాలన మంజూరు చేసినట్లు గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖ, సమాచార,…

Continue Reading...
AP Housing Scheme
Posted in Andhra Pradesh State Govt. schemes

AP Housing Scheme under APSHCL- NTR Housing scheme

About AP Housing Scheme under APSHCL APSHCL: Andhra Pradesh State Housing Corporation Limited (ఆంధ్రప్రదేశ్ హౌసింగ్ కార్పొరేషన్) stated a scheme NTR housing scheme helping to build own…

Continue Reading...
ntr-housing-scheme
Posted in Andhra Pradesh Govt. Dept. & Schemes State Govt. schemes

AP State NTR Housing Scheme

About AP State NTR Housing Scheme The list of AP State NTR Housing Scheme beneficiaries had launched by the Andhra Pradesh Government on its official…

Continue Reading...